اخبار تازه

پربازدید ها

  کد خبر ۶۶۶ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۱
  باحکم ربیعی :

  معاون "توسعه کارآفرینی واشتغال" وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب شد

  باحکم علی ربیعی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی عیسی منصوری به سمت معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب شد .

  به گزارش پایگاه خبری استارتاپ های ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از  مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دراین حکم آمده است : با عنایت به درایت ، شایستگی وتجارب ارزشمند شما به موجب این حکم به سمت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب می شوید . همانگونه که مطلعید دروضعیت موجود کشور ، بیکاری به عنوان یک مساله وپدیده اجتماعی به عنوان مانع و هزینه توسعه ونیز آثاروتبعات گذار به سوی توسعه یافتگی ، سیاست ها و راهبردهای متناسب خود را طلب می نماید .برای طراحی واجرای این سیاست ها وراهبردها، توجه به ابعاد اجتماعی و عمومی ،جمعی وغیرفردی ، تاریخی ، واقعی ، متغیر و نسبی ، تنوع و تکثر، قانونمندی ، کثیرالابعاد وبین رشته ای بودن این پدیده (اشتغال یک موضوع صرفا اقتصادی نیست) و نیز این موضوع که بیکاری محصول تعامل وترکیب شرایط وعوامل عدیده وبه هم پیوسته ای در سطوح خرد، میانی و کلان است از اهمیت اساسی برخورداراست . بنابراین توجه به عملکرد نهادهای اجتماعی ، ساختارهاوکارکردهای خرده نظام های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ریزی به منظور مهار این پدیده حائزاهمیت است .

  ما  در عرصه اشتغال وکارآفرینی ، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب)به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم ، دقیق و اثربخش درجهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم .

  در ادامه این حکم آمده است : تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی درتولید ورونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی وبهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم وحذف محدودیت های اقتصادی قدرت های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی ) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی وخلق فرصت ها واجرای ابتکارات ، اقدامات و برنامه های لازم است .

  بدیهی است دراین مسیر باید اولا بامنابع توسعه یعنی جامعه ومردم که منبع ، موضوع ، متولی ، وسیله و هدفمند، ثانیابامنابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها ، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضاییه و سایرارکان دولت، مجریان وبرنامه ریزان به عنوان بستر سازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی ، تعامل همه جانبه ، موثرومستمری را سامان بخشیم . بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت ونقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد ودست اندرکاران برای مهاربیکاری درکشور اجتناب ناپذیراست .

   ربیعی در این حکم تاکید کرده است : علیرغم اینکه اشتغال محصول یک سیستم یانظام اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است و حل معضل بیکاری از وظایف یک وزارتخانه فراتربوده ویک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه درپاسخگویی به این نیازمبرم اجتماعی ، به عنوان جزئی از دولت ، در دوسال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری ازراهکارها ، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت ورویه ها همچنان استمراریابد.

  وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی در انتهای این حکم آورده است : انتظاردارم با اتکاء به ظرفیت های نهادی، ساختاری وسرمایه های انسانی دولت تدبیروامید نظیربرنامه های مهارتورم ، خروج از رکودوتسریع رونق اقتصادی وعطف توجه به تاکیدات مکرررئیس جمهورمحترم درزمینه اتخاذ راهبردتوسعه اشتغال از طریق بنگاه های کوچک و متوسط ، به ویژه درجلسه اخیرشورای عالی اشتغال ، زمینه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی وسیاست های کلان اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری مهیاشود . معظم له دردیداربا اعضای هیات دولت در سال جاری نیزبرپیشرفت توام با عدالت وایجاد مجاری کاردرست برای توسعه کارآفرینی ونیزبهره گیری از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط برای توسعه اشتغال تاکید نموده اند .

  بسترسازی به منظورظهورونقش آفرینی کارآفرینان و جلب مشارکت وهم افزایی حداکثری آنان در سیاستگذاری ، طراحی و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی کشور، همکاری و مشارکت درگسترش تعاونی ها بارویکرد کارآفرینی ، ایجاد تجهیزوبروز رسانی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور، برنامه ریزی به منظور تقویت عملکرد واثربخشی دفاتر کارآفرینی سایردستگاه های اجرایی، تقویت نگاه یکپارچه وهمه جانبه به نظام کارآفرینی وپرهیزازفروکاستن وتقلیل صرف آن به حوزه کارآفرینی اقتصادی،ایجاد موازنه معقول بین اقدامات نظری وعملی (عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری و اجرا) و شتاب بخشی به اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی دستاوردمحور و فعال سازی ستاد راهبردی اجرای نقشه توسعه کارآفرینی کشور و بهره گیری از ظرفیت آن برای پیشبرد ماموریت ها و مسوولیت های حوزه عمل از دیگر بند های این حکم است .

  درپایان علی ربیعی عنوان کرده است : امید است با اتکال به پرودگار متعال با بهره مندی بهیته از تجارب واندوخته های گرانبهای ارباب نظر و اصحاب تجربه وظرفیت های موجود به ویژه همکاران خوش فکر و مبتکر این وزارتخانه درحوزه اشتغال و کارآفرینی ، طرحی نوین وبرنامه یی کارآمد پدید آورده ، گام های موثری بردارید .

  ازدرگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانونمداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیروامید مسالت می نمایم . 

   براساس حکم دیگری حسن طائی معاون پیشین توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی نیز به عنوان مشاوروزیردراموراقتصادی منصوب شد .

   

  این سایت صرفا مطالب مرتبط با کارآفرینی را جمع آوری نموده و به هیچ وجه در پی تایید و یا رد محتوای آنها نیست.
  برچسب ها :کارآفرینی