اخبار تازه

پربازدید ها

  کد خبر ۱۵۷۱ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۲

  امیدواری دولت به آینده سرمایه گذاری در کردستان

  هفته نامه سیروان در شماره جدید خود، چشم انداز آینده سرمایه گذاری و توسعه کردستان را در گفت و گو با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان مورد بررسی قرار داده است.

  در ادامه این مطلب به قلم ژیانا اسکندری آمده است: سخن از سرمایه گذاری که به میان می آید بحث زیرساخت ها مطرح می شود. فرودگاه، راه آهن، شهرک های صنعتی و مشوق های لازم برای سرمایه گذاری امکانات زیربنایی است که غزال گریزپای سرمایه را برای تسریع در توسعه مناطق مختلف دربند می کند. عدم تکمیل زیرساخت های ارتباطی درکردستان به باور و اعتقاد کارشناسان و مسئولان استانی چرخیدن چرخ سرمایه گذاری در مناطق کردنشین را کند کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان می گوید: »در استان حداقل های لازم برای سرمایه گذاری وجود دارد؛ اما اینکه این حداقل ها تا چه حدی بر اساس عقلانیت سازمانی و خرد جمعی مدیریت شود، اهمیت دارد. « فیروزی می گوید:'»تصویری که در کردستان برای سرمایه گذاری از قبل درست شده تصویر تسهیل گری نیست. « به عقیده او تصویری مخدوش از کردستان در پس زمینه ذهن مردم و سرمایه گذاران وجود دارد که با بخشنامه، دستورالعمل و مدیریت سازمانی رسمی درست نمی شود؛ بلکه تلاشی فراگیر برای تغییر این تصویر مبهم لازم است. فیروزی مهمترین کارملت و دولت درکردستان را تغییر این تصویر در ذهن فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران می داند ومعتقد است که رسانه ها، اصحاب فرهنگ، هنرمندان، فعالان اقتصادی، بازاریان، اصناف و اقشار مختلف، صدا و سیما و فضای مجازی باید تصویری واقع بینانه، درست و امروزی از استان ارائه دهند. مشروح گفت و گو با حسین فیروزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان را در پی بخوانید.
  * شما همواره برعقلانیت سازمانی و خرد جمعی برای رسیدن به توسعه مطلوب و تسریع در روند آن اشاره و تاکید داشته اید، این عقلانیت سازمانی را در شرایط فعلی استان چگونه تعریف می کنید و مشخصا چه برنامه هایی را از سوی دولت نشانه حرکت به سوی محقق شدن آن تعبیر می کنید؟
  - امروزه دنیا، دنیای سازمانی است؛ به عبارتی نقش های فردی دربخش های مختلف جوامع کم رنگ تر و نقش های اجتماعی پررنگ تر می شود. بر این اساس، موضوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بروز و ظهور رفتار سازمانی، عقلانیت و خرد جمعی و قائل بودن به کارجمعی تاثیرگذارتر و ماندگارتر است. دو دیدگاه درباره خصوصیات کارکنان سازمانها وجود دارد؛ دیدگاه اول مبتنی بر خوشبینی است ومعتقدند همه انسان ها ذاتا خوب وعلاقه مند به خدمت وهمکاری ومشارکت هستند. براین اساس، وقتی افراد در سازمان ها قرار می گیرند جو و فرهنگ سازمانی باید به ایجاد انگیزه درآنها کمک کند تا بتوانند منویات خودشان را براساس ذات خوب برای نیل به اهداف سازمانی بروز دهند.
  دیدگاه دوم مبتنی بر بد بینی است. معتقدان به این دیدگاه براین باورند که افراد ذاتا بد هستند وعلاقه ای به انجام کار مثبت ندارند وحل مشکلات دیگران دردستورکارشان نیست ومنافع فردی را بر منافع جمعی وسازمانی مقدم می دارند. همواره در اینگونه سازمانها باید انضباط خارجی وکنترل ونظارت بر کار افراد مستمر وهمیشگی باشد. من علیرغم وجود نواقصی درسازمانهای موجود درکردستان معتقد به دیدگاه اول هستم. اعتقاد دارم کارکنان وکارشناسان استان علاقه مند به کارجمعی وتحقق اهداف سازمانی وتوسعه استان هستند. آنچه که مانع تحقق اهداف کلان می شود ضعف فرآیندهای سازمانی درتصمیم سازی ها وتصمیم گیری های جمعی وشفاف نبودن اهداف سازمانی برای همه ونداشتن برنامه برای رسیدن به آن است. همچنین مقداری تعارف ورو دربایستی در سطوح مختلف سازمانی مانع از شکل گیری جو وفرهنگ سازمانی مطلوب برای هم افزایی ومشارکت جمعی با برنامه است.
  راه حل آن است که جو مناسب سازمانی زمینه های همگرایی و هماهنگی را فراهم کند و با جلوگیری از جزیره ای و بریده عمل کردن برای دستیابی سریع تر به اهداف سازمانی هم افزایی ایجاد کنیم.
  اضافه برویژگی های درون سازمانی مطلوب، برای رسیدن به حداکثر کارایی، سازمانها باید باز باشند؛ یعنی به صورت مستمر ومداوم بازخوردهای لازم را از جامعه دریافت کنند ودربازنگری های فعالیت سازمانی این بازخوردها را تاثیر دهند وهمواره به اصلاح ساز وکارهای اداری متناسب با نیاز جامعه وخدمات گیرندگان اهتمام کنند. درکردستان نیز این انتظارمی رود که برای توسعه استان اتاق کار مدیران و نشست های اداری مملو از حضور نخبگان وصاحب نظران غیر دولتی باشد. باید رابطه متقابل درون وبرون سازمانی تبلور کارآمدی سازمانها وتعالی عقلانیت جمعی وخرد سازمانی باشد. نیزبرای فراهم شدن زمینه بیشتر مسیر توسعه، همگرایی واجماع دربین نخبگان ابزاری و فکری در سازمانی بزرگتر و در سطح کلان اجماع بین نخبگان فکری بوجود آید.
  *نهادها و سازمان های غیردولتی، رسانه ها و نهادهای فرهنگی چه نقشی در نهادینه کردن آنچه که به عنوان خرد جمعی و عقلانیت سازمانی از آن نام می برید، دارند؟ اصولا تسهیلات و تمهیداتی برای حضور موثرتر آنها فراهم شده است؟
  - فعالین فرهنگی و رسانه ها به عنوان نهادهای نظارت کننده نیروی موثری برای هماهنگی وهم افزایی سیستم های موجود هستند. ساده ترین روش ایجاد پرسش های موثر و به هنگام است، سوال نوعی نظارت و در واقع تلنگری برای بازنگری و آسیب شناسی فعالیت های مسئولان است.
  نکته دوم تحلیل اطلاعات و اخبار است که لایه ای بالاتر از طرح سوال است. دیگر اینکه فعالین فرهنگی و حوزه فرهنگ و مطبوعات می توانند زمینه همفکری و طرح ایده های نو را فراهم و نوآوری و خلاقیت ایجاد کنند.
  دراستانداری کردستان با اعتقاد به نقش موثر نخبگان، نهادهای غیردولتی و رسانه ها برای اجماع و بهره گیری از نظرات و ایده های فعالان این عرصه ها، مرکز هم اندیشی توسعه استان کردستان متشکل از کانون های امور زیربنایی، کانون امور فرهنگی و اجتماعی، کانون آب و محیط زیست و کانون اقتصادی راه اندازی شده ویک از این کانونها به طور متوسط هردو هفته یکبار جلسه تشکیل می دهند. دراین جلسات غالبا دیدگاه ها و نظرات نخبگان حوزه های دریافت وجمع بندی می شود؛ وخروجی این جلسات بصورت گزارش، طرح و پروژه های پیشنهادی به استاندارارایه می شود. آقای استاندار حسب مورد نظرات جمع بندی شده را به حوزه های مختلف در سطح استان ارجاع می دهد. به عنوان مثال در سفر ریاست جمهوری به استان جمع بندی دیدگاههای مرکز هم اندیشی درگزارشی به رئیس جمهورارائه شد.
  * بروکراسی اداری در کردستان یکی از مشکلات و موانع توسعه است به طوری که می توان گفت مجموعه اداری استان هماهنگی و انسجام لازم را برای جذب سرمایه گذار و یا تسهیل امور اداری یک فرد سرمایه گذار ندارند. دولت چه سازوکارهایی برای اصلاح ساختار اداری انجام داده است؟
  - موانع سرمایه گذاری تنها موانع بروکراتیک و اداری نیستند. چند دسته عمده ازجمله موانع سرمایه گذاری درکردستان هستند. یک دسته موانع ذهنی وروانی است. متاسفانه تصویری که از کردستان در اذهان عمومی از قبل درست شده، تصویر تسهیل گری نیست. مهم ترین کار ملت و دولت تغییر وتصحیح این تصویر در ذهن فعالین اقتصادی است. رسانه ها، اصحاب فرهنگ، هنرمندان، بازاریان، اصناف و اقشار مختلف، صدا و سیما و فضای مجازی باید تصویری واقع بینانه، درست و امروزی از استان ارائه دهند. کردستان امن ترین استان با مردمان علاقه مند به کار، تلاش وسخت کوشی است و متناسب با شان و فرهنگ خود درکشور شناخته شده نیستند؛ لذا حذف موانع ذهنی سرمایه گذاری با بخشنامه و دستورالعمل ومدیریت سازمانی رسمی درست نمی شود بلکه تلاشی فراگیر برای این کارلازم است.
  دومین مانع، موانع تاریخی است که از گذشته همپای سایر نقاط کشور توسعه زیرساخت کردستان شکل نگرفته است وشکاف توسعه ای این استان با سایر نقاط کشور یکی از موانع مهم جذب سرمایه است. ومی طلبد در برنامه ریزی ها کاهش این شکاف بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد وخوشبختلانه دولت دراین زمینه برنامه دارد.
  سرمایه سیال، روان و غزال گریزپاست و درجایی ماندگار است که امکانات زیرساختی فرودگاه، راه آهن، شهرک های صنعتی و مشوق های لازم برای سرمایه گذاری فراهم باشد. استان کردستان در15 سال اوایل انقلاب به دلیل شرایط ویژه امکان سرمایه گذاری زیرساختی نداشته، وظیفه دولت و حاکمیت دراین راستا تسریع در اتمام پروژه های زیرساختی، ضرورت تسهیل در جاده های کردستان و به استاندارد رساندن آسفالت جاده های روستایی و پروژه های پایاب سدها و کانال های آبرسانی و آبیاری است. شهرک های صنعتی به دلیل وضعیت توپوگرافی فقط 800 هکتار زمین دارند چیزی که معادل یک یا دو شهرک صنعتی دراستان های مرکزی است. پروژه منطقه آزاد از پروژه هایی است که در دل آن امکانات زیرساختی ومشوق های لازم برای سرمایه گذاری درآن تعریف شده وامکان حضور سرمایه گذاران خارجی وداخلی را فراهم خواهد کرد.
  سومین عامل که موانع بروکراتیک است را می توان اینگونه مطرح کرد که چرا زمینه سرمایه گذاری با وجود قوانین ومقررات یکسان در کشور دربرخی از استان ها متفاوت است؟
  اقداماتی دراین زمینه در دستور کار قرار گرفته و مداوم درحال اجراست. برای اصلاح فرآیندهای معیوب ومخل سرمایه گذاری وهمچنین حذف مقررات زاید وجایگزینی فرآیندهای تسهیل گر از شروع بکار دولت یازدهم درکردستان اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:
  راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، فعال کردن شوراها وکارگروههای مرتبط، تشکیل جلسات مداوم هم اندیشی وآموزشی وتوجیهی برای مدیران وکارشناسان دستگاههای ذیربط درجهت رفع موانع سرمایه گذاری وتسهیل درامور.
  *ضعف زیرساخت های اقتصادی و ارتباطی استان بحثی است که به آن اشاره کردید؛ چه اقداماتی برای بهبود زیرساخت ها در فرآیند اجرای طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در حال انجام است؟
  - دوست دارم این سوال و پاسخ آن در سطح وسیع به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور برسد، چیزی که به گوش دولت رسید و امیدوارم صدای ما به مجلس هم برسد. استان کردستان با تمام مشکلات بستر و وضعیت طبیعی بسیار مناسبی برای توسعه دارد. استان درسال گذشته، در جاده 130 کیلومتری مریوان که 500 پیچ دارد، شش میلیارد دلار صادرات کالا در مرز آن صورت گرفت؛ این بیانگر ظرفیت های طبیعی است و بیانگر اینکه در فاصله کوتاه مدت امکان افزایش صادرات شش میلیارد دلار کالا به 12 میلیارد دلار وجود دارد و افزایش صادرات یعنی تحریک تولید در داخل و رونق سرمایه گذاری و اشتغال، یعنی چیزی که در اقتصاد کلان مطرح است. استان یکی از سکوها و بهترین موقعیت صادراتی کشور را در مرزهای خود دارد و اگر مجلس تنها به همین ویژگی بسنده کند با رای قاطع لایحه را تصویب می کند دسترسی ایران به بازارهای غرب کشور عراق را نباید به دست رقباء بسپاریم. از طرفی وضعیت سوریه هم در آینده تغییر می کند و با توجه به نقش آفرینی که ایران بعد از برجام در تامین ثبات و امنیت منطقه دارد امیدواریم وضعیت بهبود پیدا کند.
  *نگرانی ها و ناامیدی هایی در میان مردم درباره طرح منطقه آزاد کردستان وجود دارد. پیش فرض ذهنی برخی این است که این منطقه تبدیل به نمایشگاهی صرف برای ارائه محصولات و یا ایجاد تمهیدات گمرکی برای صاحبان سرمایه باشد. چه اقداماتی برای موثر بودن و ایجاد اشتغال مردم و نیز اطمینان خاطر به آنان و فعالان اقتصادی دارید؟
  - موضوع اقتصاد وشکوفایی اقتصادی یک موضوع ذهنی است خبر کودتای اخیر ترکیه با وجود اینکه به سرانجام نرسید بلافاصله وضعیت اقتصادی بازار بورس ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. عکس قضیه هم صادق است وقتی خبر خوشی مطرح می شود جو و فضای روانی مطلوبی ایجاد می شود که زمینه کار و فعالیت و ریسک بیشتر را فراهم می کند چه اشکالی دارد با خبر خوش برای منطقه آزاد تجاری فضای روانی مثبتی در اقتصاد استان فراهم شود. اتفاقا کارکرد دولت باید ایجاد فضای فکری و روانی مثبت برای افزایش فعالیت های اقتصادی باشد. تمام تلاش استاندار و مجموعه مدیران استان متقاعد کردن دولت برای این طرح بود اکنون نوبت مجلس است که باید به آن رای مثبت بدهد.
  از طرفی این واقعیت را بپذیریم که سرمایه گذاری دریک منطقه و مکان منجر به افزایش قیمت دارایی های اطراف آن است و این جزو منطق درست اقتصاد است. گردش پولی موجب اشتغال و رونق بیشتر می شود و آنچه اهمیت دارد این است در منطقه آزاد تجاری کردستان کالاها با هدف تسخیر بازارهای صادراتی درمنطقه تولید و مونتاژ شود چیزی که در مناطق آزاد تجاری دیگر به دلیل عدم مدیریت و برنامه ریزی مناسب وجود نداشته اما تاوان نداشتن برنامه ریزی در گذشته را مردم منطقه ما که نباید پس دهند. اکنون که نقطه شروع است باید بر مبنای درست و اصولی راه اندازی شود و امیدواریم نمایندگان مجلس پیام را دریافت کنند و با توافق آن توسعه و توازن منطقه ای که مدنظر مقام معظم رهبری است، را محقق کنند.
  *مهار آب های استان کردستان و اجرای شبکه آبیاری پایاب سدها برای آبیاری مدرن اراضی کشاورزی کردستان یکی از محورهای توسعه استان است، اقدامات انجام شده را در این راستا چگونه می بینید و چقدر دغدغه و دیدگاه فعالین زیست محیطی در زمینه تغییرات اکولوژی مورد توجه قرار می گیرد؟
  - اولا که دغدغه فعالین زیست محیطی همیشه مورد احترام است دولت آقای روحانی دولت زیست محیطی و دولت سبز است اما درمورد سدسازی پارادایم های مختلف در دنیا وجود دارد عده ای آن را مخل مسائل زیست محیطی می دانند اما در عالم واقعی برای حاکمیت های دنیا پارادایم دیگری برای مدیریت مصارف آب حاکمیت دارد و نیاز آب شرب و کشاورزی و امنیت غذایی مورد نظر آنان است. استاندار و تیم اقتصادی استان معتقدند که بدون توجه به منابع و مصارف آب در استان موضوع اقتصاد استان به درستی انجام نمی شود به عبارتی یکی از مولفه های مهم برنامه ریزی استان و تاکید مجموعه مدیریت آن بر این است علاوه بر نیاز آب شرب نیازهای کشاورزی نیز مورد توجه و تخصیص مناسب قرار گیرد در جریان سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان توسعه شبکه آبیاری برای 54 هزار هکتار زمین های آبی سطح استان در برنامه کوتاه مدت در نظر گرفته شد که خوشبختانه تاکنون 18 هزار هکتار آن به تایید وزارت رسیده است و علاوه بر آن در برنامه آمایش سرزمین نیاز استان بیش از 35هزار هکتار زمین است که با توجه به اینکه بخش عمده استان فعالیت در بخش کشاورزی است می تواند به راندمان کشاورزی برای توسعه کمک کند.
  *تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان یکی از دستاوردهای دولت برای توسعه فرهنگی استان است. برنامه های آتی دولت برای ارتقاء توسعه فرهنگی استان چیست؟
  - مهم ترین مطالبه حوزه فرهنگی مردم استان به عنوان نماد و شاخص تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه است که انجام شد، اما با توجه به اینکه استان کردستان به حق به عنوان استان فرهنگی نامگذاری شده کارهای دیگری در حوزه فرهنگ در دست اقدام است؛ از جمله اینکه علاوه بر تدریس زبان کردی در دانشگاه آموزش و پرورش نیز آموزش زبان کردی را به عنوان کتاب درسی در دروس دانش آموزان بگنجاند. خوشبختانه سخنان رئیس جمهور در مهاباد درباره آموزش زبان که دولت بر اساس ظرفیت های قانون اساسی ان را اجرا می کند بسیار امیدوارکننده است. علاوه بر آن تکمیل زیرساخت های حوزه فرهنگ و اماکن فرهنگی و فرهنگ سراها و تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام در دست اقدام است. از طرفی توجه به حوزه نرم افزاری فرهنگ و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در استان که امیدواریم در ماه های آینده تقویت شود. نیز توسعه رسانه و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های مطبوعات صورت گرفته که امیدواریم بیشتر شود.
  *آمار بسیار فارغ التحصیلان دانشگاه ها و وجود نیروی متخصص و کارآمد استان یکی از مزیت های استان برای کمک به تسریع در روند توسعه استان است؛ از طرفی بحث مدیریت بومی و غیربومی همچنان مطرح است دولت چقدر توانسته در ساماندهی و بکارگیری این نیروها و جلوگیری از خروج آنها از استان موفق عمل کند؟
  - به عنوان یک کردستانی خوشحالم که یکی از مطالبات مردم استان درخواست مشارکت درقدرت است. اصولا یکی از نمادهای همگرایی درخواست مشارکت شهروندان در قدرت است. علاقه مندی به همکاری در برنامه های دولت نشانه علاقه مندی به موفقیت و سربلندی کشور است امیدوارم به این خواسته به حق کردستانی ها در بخش های مختلف حاکمیتی با دیده احترام نگریسته شود چنانچه یکی از مباحث تبلیغاتی انتخاباتی آقای روحانی نیز افزایش سهم مناطق حاشیه کشور در مدیریت و مناسبات اداری بود که خواسته ای بحق، قانونی و درست و منطقی است اما بحث در مشارکت مردم در مناسبات دولتی فقط کار دولت نیست بلکه همه بخش های حاکمیت، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، قوه مقننه، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قوه مجریه دخیل هستند. معرفی سفیر اهل سنت، معاون وزیر نفت و در حوزه سیاسی انتخاب فرمانداران استان از جمله این اقدامات است اما انتظار بیشتری از دولت می رود و باید با جدیت بیشتری کم کاری ها را در این زمینه جبران کند.
  *دلیل کند شدن و یا متوقف شدن روند توسعه در استان در دولت های گذشته علی رغم درآمدهای مناسب را در چی می بینید؟
  - باور به توسعه مناطق محروم نداشتند سیستم چانه زنی حاکم بود و چیزی به عنوان برنامه ریزی جایگاهی نداشت. امیدواریم مجلس و دولت در تدوین برنامه ششم توسعه با باوربه توسعه متوازن مناطق کشور روح برنامه ریزی را در برنامه های خود با عنایت به مناطق کمتر توسعه یافته به نحو مطلوبی بگنجانند.
  *با توجه به فضای استان و تبلیغاتی که گاها علیه دولت و محقق نشدن برنامه های آن وجود دارد و نیز گرایش سیاسی شما که از اعضای شاخص ستاد تبلیغاتی آقای روحانی بودید آیا هنوز خود را متعهد به پیگیری مفاد بیانیه انتخاباتی ایشان می دانید؟ اصولا چقدر از روند تحقق آن راضی هستید؟
  - دولت آقای روحانی به نام دولت تدبیر و امید درمدیریت کلان کشور موفق عمل کرده و قابل حمایت و دفاع است. دولت مهم ترین مسئله کشور با جهان را حل کرد موضوع توافق جامع هسته ای برجام کار فوق العاده مهم و بزرگی است که زمینه سازتعامل مثبت و سازنده و زمینه ساز ثبات منطقه ای برای نقش آفرینی ایران به عنوان قدرت منطقه ای درمنطقه خاورمیانه شد. از طرفی در زمینه اقتصاد داخلی دولت یازدهم اقتصاد بسیارشکننده و نامناسب با تورم 41 درصدی، بدهی های 300 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک ها وموسسات مالی کشور و با رکود اقتصادی تحویل گرفت که خوب عمل کرده است اما در مورد مناطق محروم به ویژه مناطق کردنشین و بیانیه 10 ماده ای رئیس جمهور باید بگویم که بخشی از این بیانیه مستلزم زمان بیشتر، بخشی مستلزم تدوین قوانین، بخشی نیازمند تعامل سایر قوا با دولت و بخشی هم نیازمند زمینه سازی فکری و فرهنگی بیشتر در کشور است اما مشخصا دولت در حوزه های مشخص چون سرمایه گذاری، تامین زیرساخت ها، بگارگیری نیروهای بومی در مناطق و موضوع زبان و فرهنگ می تواند با شتاب بیشتری عمل کند و امیدواریم دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.
  1904

  این سایت صرفا مطالب مرتبط با کارآفرینی را جمع آوری نموده و به هیچ وجه در پی تایید و یا رد محتوای آنها نیست.
  برچسب ها :صنعت تبلیغات