در صورتی که شما هم یکی از مشارکت کنندگان در پروژه های نوآوارنه استارتاپ هستید می توانید از نوع و ابعاد طرح خود یک گزارش تهیه کرده و برای ما ارسال نمایید.

همکاران ما در تحریریه مجله منتظر اخبار و گزارشات شما خواهند بود.

همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت سایت با شماره 02537838819 تماس حاصل فرمایید.